top of page

Aanmelding

Afhankelijk van Uw zorgvraag zal logopedisch onderzoek voorgeschreven worden door huisarts, neus-, keel- en oorarts, kinderarts, neuroloog, orthodontist, ...

U kan op eigen initiatief of op doorverwijzing van school (juf, meester en/of zorgcoördinator), arts, kinesist, psycholoog of orthopedagoog, centrum voor leerlingenbegeleiding,... vrijblijvend contact met ons opnemen (0494 68 95 94). U kan ons bereiken via telefoon of per mail.
Indien er niet onmiddellijk opgenomen wordt, dan is de logopediste waarschijnlijk bezig met therapie of onderzoek. U wordt zo snel als mogelijk opgebeld. Mails worden dagelijks gelezen.

Ik luister tijdens het eerste gesprek naar Uw vragen en plan samen met U een afspraak in. Afhankelijk van het type problemen zal één van onze logopedisten het intakegesprek en onderzoek op zich nemen.

Tijdens dat intakegesprek brengen we samen Uw hulpvraag en voorgeschiedenis in kaart. U wordt op de hoogte gebracht van de praktische werking, de kosten en mogelijkheden tot terugbetaling via het RIZIV of de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds.
Op basis van dit gesprek gaan we over tot onderzoek.
Hoelang dit onderzoek duurt hangt af van de leeftijd van het kind, de complexiteit van het probleem, ... Indien nodig kan er een doorverwijzing naar andere (para)medische disciplines (gehoortest, intelligentietest, onderzoek van aandacht en concentratie, psychomotorisch onderzoek, oogonderzoek, slikonderzoek, ...) volgen.

Aan de hand van onze observaties, relevante elementen uit het vraaggesprek (op vlak van taalontwikkeling, motoriek, medische voorgeschiedenis,...) en de resultaten van het onderzoek gaan we over tot verslaggeving. Onze besluiten en adviezen met betrekking tot therapie (frequentie, duur) worden steeds met U of de ouders van het kind besproken.

 

Tijdens de therapie houden we rekening met alle facetten van het kind of de patiënt.
We zetten alle sterktes in om vooruit te komen. Onze benadering is persoonlijk en het creëren van een band is essentieel.

Enkel met Uw goedkeuring zullen we alle info (bij school, clb, arts, paramedici,...) verzamelen nodig voor grondige diagnostiek en therapie.
Daarom vragen we tijdens het intakegesprek de toestemming om gegevens op te vragen en/ of te delen met school, clb en andere hulpverleners.

Wat brengt U mee naar onze eerste afspraak?

- ID van Uzelf of Uw kind 

- klevers van de mutualiteit

- voorschrift arts (niet ouder dan 2 maanden)

- Verslagen van andere disciplines

De praktijk - Onze locaties

Het kloppend hart van onze logopedische praktijk is in de Leopoldlaan 49, 9900 Eeklo gelegen.

U kan deze praktijk bereiken met de auto, de fiets, te voet of met het openbaar vervoer.
De praktijk is gelegen op de Leopoldlaan 49, maar er werd tevens een oprit voorzien via de Brugsesteenweg ter hoogte van Brugsesteenweg 20 apotheek Maeyens (oprit rechts van de apotheek). Op die manier is de praktijk gemakkelijk bereikbaar na school of voor bewoners van de nabije omgeving.
We bieden een veilige parking of kiss and ride zone.

In een prachtig pand in Oosteeklo is onze tweede praktijk gehuisvest.
Deze gezellige en goed toegankelijke praktijk is gelegen in de Molenhoek 38, 9968 Oosteeklo.

Therapie gaat meestal door in de praktijk, op school (op vraag van de ouders en met goedkeuring van de directie) en indien nodig komen we graag aan huis.
We behandelen aan huis in de omliggende gemeenten rond Eeklo (Lembeke, Adegem, Bentille, Oosteeklo, Kaprijke, Assenede, Boekhoute, Bassevelde, Waarschoot).

bottom of page