top of page

3.

Diagnose, therapie en advies bij volwassenen

NEUROGENE TAAL- EN SPRAAKSTOORNIS

Afasie is een neurogene taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel waarbij spreken, begrijpen, lezen en/of schrijven gestoord kan zijn.

Oorzaken:

 •  Een CVA (= cerebrovasculair accident), beter bekend als een beroerte.

 •  Hersentrauma (= verwonding in de hersenen door bv een ongeval).

 •  Een hersentumor.

 •  Een infectie die een aangezichtsverlamming veroorzaakt.

Dysartrie is een spraakstoornis. Er zijn problemen met het spreken. De spieren die instaan voor de spraak werken niet meer goed, waardoor de verstaanbaarheid verminderd is.

Oorzaken:

 •  Een CVA (= cerebrovasculair accident), beter bekend als een beroerte.

 •  Een spierziekte, zoals ALS (= amyotrofische laterale sclerose) of MS (= multiple sclerose).

 •  Ziekte van Parkinson, Ziekte van Huntington, ...

 •  Hersentrauma (= verwonding in de hersenen door bv een ongeval).

 •  Een hersentumor.

 •  Een infectie die een aangezichtsverlamming veroorzaakt.

Bij verbale apraxie is er een probleem in de programmering van de spieren die nodig zijn bij het spreken.

Oorzaak:

 •  Hersenletsel.

 

Stefanie en Gaëlle staan in voor logopedie na de hoofd-en halschirurgie en CVA. 

Ze volgen hiervoor praktische bijscholingen zoals de "Mc Neils dysfagia therapie" en bijscholing omtrent logopedie na laryngectomie. We werken indien nodig ook met IOPI in de praktijk.

Neurologopedie wordt voorzien door Gaëlle.

Huisbezoeken in de regio worden standaard en zonder meerkost voorzien voor onze patiënten. een goede samenwerking met doorverwijzende arts en en dienst logopedie in ziekenhuis wordt voorzien en is essentieel.

bottom of page